Nieuwe Media Bij 3Heuvelland

Naast radio en televisie worden sociale media als YouTube, Facebook, Instagram, Snapchat een steeds belangrijkere bron van informatie voor met name de jongere generatie. Steeds weer nieuwe sociale media bieden hen een platform waar zij zichzelf in herkennen en waaraan zij zelf willen en kunnen bijdragen. Zaak dus voor een lokale omroep als 3Heuvelland om zich te bezinnen op de vraag hoe hiermee om te gaan.

Ook de omroepen zijn al enige tijd bezig met Facebook en YouTube. Op YouTube, per definitie een videokanaal, worden vrijwel alle items die zijn uitgezonden geplaatst, inclusief het volledige weekprogramma. Facebook laat zien waar opnamen worden gemaakt en kondigt de items van het tv-weekprogramma aan. Ook wordt Facebook gebruikt om een kort nieuwsfeit uit de regio te melden. Sinds kort is ook Instagram aan de social media toegevoegd.

3Heuvelland zal zeker dit pad blijven volgen en waar mogelijk verbeteren. Nieuwe media als een Nieuwsapp op de mobiele telefoon zijn intussen onderwerp van gesprek en onderzoek. Als deze voor de omroep toepasbaar blijken, gaat 3Heuvelland hier zeker mee aan de slag.

Nieuwe ontwikkelingen
In de nieuwe constellatie wil de omroep zoeken naar methoden om dichter bij de inwoners te komen met informatieve, verrassende, opvallende fragmenten van radio, gecombineerd met beeld. Live streamen van belangrijke gebeurtenissen, vlogs en dergelijke, de omroep zal er zeker aan gaan meewerken. De enige hindernis kan zijn het ontbreken van de benodigde apparatuur en … genoeg vrijwilligers. Nieuwe mensen hiervoor zijn van harte welkom. Samen met zittende vrijwilligers kan de nieuwe omroep waar nodig, mensen opleiden en trainen.